FANDOM


Chào mừng đến với thế giới Web Novel

Với mục đích sơ khai, trang lập ra để đăng tải các Web novel bằng tiếng Việt.

Số lượng từ để đăng là trên 6000 từ chia thành 2 chương. Còn lại không có bất cứ giới hạn nào về thể loại viết.

Các web novel sẽ được kiểm duyệt chất lượng trên trang chính và bị xóa nếu không đảm bảo.

E-books2

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên